Pompownie

Biuro inżynierskie Dipl.-Ing. Przywecki & Partner und Partner – Pompownie

Projektujemy wszystkie rodzaje pompmpowni występujących w sieciach kanalizacyjnych i na oczyszczalniach ścieków.

Zawsze zwracamy uwagę na możliwość zagniwania ścieków i powstawania siarkowodoru w przewodach tłocznych o długim czasie zatrzymania. W razie konieczności zapobiegamy tym zjawiskom stosując np. stacje przedmuchu sprężonym powietrzem lub pompownie pneumatyczne.