Strona Główna

Oczyszczalnie ścieków

Nasze biuro posiada długoletnie doświadczenie w projektowaniu nowych oraz przebudowie i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków. …

>>> Więcej

Kanalizacja i budowle specjalne

Naszą mocną stroną są hydrauliczne obliczenia przeciążonych sieci kanalizacyjnych i ich przystosowywanie do nowych wymagań,. …

>>> Więcej

Pompownie (standardowe i pneumatyczne)

Projektujemy wszystkie rodzaje pompmpowni występujących w sieciach kanalizacyjnych i na oczyszczalniach ścieków. …

>>> Więcej

Zaopatrzenie w wodę

Wykonujemy generalne plany zaopatrzenia w wodę oraz wszelkiego rodzaju prace projektowe związane z sieciemi wodociągowymi. …

>>> Więcej

Drogi i ulice

Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu dróg i ulic (projektowanie i nadzór): …

>>> Więcej

Ekspertyzy

Wykonujemy fachowe ekspertyzy w dziedzinie oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków.

>>> Więcej